AXIS Media Control

AXIS Media Control 11.5

Miễn phí
View and handle media streams from Axis video products
Người dùng đánh giá
3.4  (5 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Phiên bản mới nhất:
11.5.0 (Xem tất cả)
Công ty phát triển:
Axis Communications
Watch motion JPEG, MPEG-4, and H.264 streams straight in ActiveX control containers, including Microsoft Internet Explorer. Capture screenshots and video clips in ASF format, view and play the resulted files. Control pan, tilt, and zoom using mouse or joystick.
AXIS Media Control ActiveX phần hiệu lực dễ nhìn của Motion JPEG, MPEG-4* và H.264* streams trực Microsoft Internet Explorer và những người khác ActiveX cái thùng chỉ.
Chính tính năng:
- Cửa sổ 7 hỗ trợ
- Motion JPEG hỗ trợ
- MPEG-4 hỗ trợ
- H.264 hỗ trợ
- Âm thanh hỗ trợ
- Chức năng ghi lại và phát ASF tập tin
- PTZ kiểm soát sử dụng chuột hay là cần điều khiển
Thông tin được cập nhật vào: